Новини

Стартира нов прием по набиране на работодатели по схема „Младежка заетост”

27 юни 2015 | 18:55

За поредна година стартира приема  на заявки от работодатели за разкриване на свободни работни места по схема „Младежка заетост”. Агенцията по заетостта, като основен бенефициент по  предоставянето на безвъзмездната финансова помощ, информира работодателите, че могат да подават заявки за включване в схемата.

Заявките се подават УЖ в по улеснен за работодателите образец, утвърден от Управляващия орган, но работодатели се оплакаха, че не виждат подобрение от предишните турове по  схемата.

От Агенция по Заетоста съобщават , че е редуциран  броят на документите, които трябва да бъдат подадени, но за сметка на това самата процедура след това  показва забавяне не само на решенето, но и изплащането на сумите ,които следва да се изплатят на работодателите респективно работниците. Припомняме колко оплаквания имаше в това отношение при предишния тур.

Схемата е по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и се изпълнява от Агенцията по заетостта на територията на цялата страна. Тя ще осигури стаж и обучение на работното място на 8000 младежи на възраст до 29 години включително.